Zasadacie priestory

V reprezentatívnom prostredí našej kancelárie v Košiciach ponúkame možnosť krátkodobého prenajatia zasadacích priestorov pre vaše obchodné rokovania.

Využiť naše zasadacie miestnosti pritom majú možnosť nielen firmy, ktorým v danom business centre poskytujeme sídlo či kontaktnú adresu, ale rovnako akýkoľvek iný klient, ktorý o túto službu prejaví záujem.

V prípade vášho záujmu o rezerváciu zasadacej miestnosti, prosím kontaktovať nás vopred (telefonicky, e-mailom)